Spuiwater blijkt een goed middel om de bladvertering in de boomgaard te versnellen. Fruitteler Wim van Wijk uit ’t Goy noemt de resultaten dit jaar spectaculair. Dit jaar is het spuiwater voor het eerst gebruikt om bladeren ‘van’ de boom te spuiten, naast de toepassing op de grond met de onkruidspuit.

Vorig jaar werd het spuiwater alleen over de zwartstrook verspoten en vielen de resultaten wat tegen. Dat had ook te maken met de uitzonderlijk zachte winter en het feit dat het spuiwater op relatief koude dagen was verspoten. Afgelopen november begon men met de toepassing van 600 liter spuiwater op de boom. In een aantal objecten, Golden Delicious en Elstar, werd deze bespuiting na twee weken herhaald. “Je zag toen dat het laatste blad er ongeveer een week eerder af was, maar nu zie je geen verschil meer”, vertelt Van Wijk.

Hij zegt dat in de proeven op zijn bedrijf alle blad onder de behandelde Golden Delicious is verteerd. In de onbehandelde objecten ligt nog 30 tot 40 procent van het blad. Bij Jonagold zijn de verschillen nog groter en ook bij Elstar zijn er grote verschillen tussen behandeld en onbehandeld. De proef loopt nog en pas na afloop zullen de resultaten worden geanalyseerd. Het zijn dus nog geen definitieve resultaten, maar voor Van Wijk staat vast dat spuiwater een goede werking op de bladvertering kan hebben. Wel is nog verder onderzoek naar het optimale toepassingstijdstip en de dosering nodig. Nu wordt standaard 600 liter spuiwater per hectare toegepast, maar mogelijk dat andere doseringen effectiever zijn.

Het afgelopen jaar zijn ook onkruidbestrijding- en mineralisatieproeven uitgevoerd met spuiwater. Meer hierover is te lezen in de Nieuwsbrief praktijknetwerk toepassing spuiwater in de hardfruitsector, zie onder.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 februari 2015 - 14:03