Nederlandse Blauwebessentelers hebben op vrijdag 13 januari onder de naam Blauwe Bessen Platform een nieuwe coöperatie opgericht. De coöperatie is een samensmelting van het ‘Dutch Blueberry Collective’ en de ‘Vakgroep Blauwe Bes’ en vertegenwoordigt meer dan tachtig procent van het areaal blauwe bessen in ons land. Telers zetten hiermee de schouders onder een gezamenlijke promotie van de blauwe bes en willen ook onderzoek en teelttechnische zaken samen oppakken.

 

De Nederlandse blauwebessensector was jarenlang verdeeld, waardoor er weinig aandacht was voor productpromotie en stimulering van de afzet. Ook op het gebied van onderzoek en teelttechniek werd er nauwelijks samengewerkt. De afgelopen jaren groeide bij steeds meer telers de overtuiging dat men gezamenlijk veel meer zou kunnen bereiken. Daarom organiseerde Fidus Advies vorig jaar enkele speciale bijeenkomsten. Hier werd de basis gelegd voor een nieuw collectief, dat alle andere initiatieven samenbrengt. Dit collectief is er nu, onder de naam ‘het Blauwe Bessen Platform’.

 

Promotie en onderzoek
Primaire doelstelling van het Blauwe Bessen Platform, waar op dit moment vijftig à zestig bedrijven bij zijn aangesloten, is om de Nederlandse consumptie en daarmee de afzet van blauwe bessen een boost te geven, door middel van marktgerichte promotie en onderzoek. “We willen consumenten meer en beter informeren over de mogelijkheden van de blauwe bes. Om deze reden gaan we diverse activiteiten ontplooien”, vertelt Hay Geurts, blauwebessenteler en interim bestuurder van de nieuwe coöperatie. “Daarnaast willen we ook de gezondheidsvoordelen van de blauwe bes meer in de spotlights plaatsen. Daartoe gaat de coöperatie onder andere aan slag met het vooronderzoek ten behoeve van het verkrijgen van een gezondheidsclaim voor de blauwe bes. Ook worden de lopende projecten van de Vakgroep Blauwe Bes voortgezet, waaronder het project ‘Teelt uit de grond’. Verder willen we als platform een aanspreekpunt zijn voor iedereen die vragen of opmerkingen heeft over blauwe bessen; het Blauwe Bessen Platform moet hét orgaan worden voor alles wat te maken heeft met blauwe bessen!”

 

Intensieve samenwerking
Naast onderzoek, promotie en voorlichting richt de coöperatie zich ook op het versterken van het ondernemerschap van de aangesloten blauwebessentelers en op het vergroten van de teelttechnische kennis. “Alle leden kunnen bij het Blauwe Bessen Platform aankloppen met vragen. Vervolgens kijken we binnen ons netwerk van leden en bestuurders wie deze vraag het beste kan oppakken. We zullen ook intensieve contacten onderhouden met bestaande belangenorganisaties zoals LTO, de LLTB en de NFO.”

 

Nederlandse organisatie
Iedere blauwebessenteler kan zich aansluiten bij het platform, ook buitenlandse telers zijn welkom. De contributie is afhankelijk van de bedrijfsomvang.  Alleen in 2017 geldt voor iedereen een contributiebedrag van 250 euro. Op deze manier wil de organisatie de drempel om lid te worden zo laag mogelijk houden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 januari 2017 - 12:42