Het is verstandig om als fruitteler zoveel mogelijk de basisregels te blijven hanteren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die oproep doen de sociale partners in de agrarische sector via Stigas.

De overheid geeft aan dat een opleving van het coronavirus mogelijk blijft. In de agrarische sectoren zijn de gegeven adviezen effectief gebleken om de overdracht van het virus te beperken. Het blijft dus raadzaam om deze adviezen te volgen. Het gaat dan concreet om de volgende basisregels:

  • Was vaak je handen;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Klachten? Blijf thuis en doe een test;
  • Zorg voor voldoende frisse lucht;
  • Haal een vaccin, booster- of herhaalprik.

Meer informatie: https://www.stigas.nl/nieuws/mogelijke-opleving-coronavirus-blijf-basisregels-volgen/

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 juli 2022 - 13:48