De resultaten van het blootstellingsonderzoek van gewasbeschermingsmiddelen worden later naar de Tweede Kamer gestuurd. In de bollensector zijn de afgelopen twee jaar metingen gedaan naar de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. De planning was dat de Tweede Kamer begin december zou worden geïnformeerd over de uitkomsten. De chemische analyse van de genomen monsters heeft langer geduurd dan oorspronkelijk gepland. Als gevolg daarvan verschuift ook de publicatie van de eindrapportage naar eind maart 2019. De resultaten zullen daarvoor nog met de Klankbordgroep worden besproken. De NFO maakt deel van uit. Na het blootstellingsonderzoek in de bollen met neerwaarts gerichte bespuitingen, zullen in principe ook nog metingen gedaan worden in fruitteeltsector met zijwaarts gerichte bespuitingen. Het onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek naar de effecten van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden. Net voor de zomervakantie van dit jaar werden de resultaten van een oriënterend bevolkingsonderzoek naar buiten gebracht. Hieruit bleek dat er geen nadelige verbanden aanwezig zijn tussen de inzet van gewasbeschermingsmiddelen en de gezondheid van omwonenden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 november 2018 - 19:02