Het Ministerie van Economische Zaken gaat het Blueberry scorch virus (blauwebessen-verdorringsvirus) niet voordragen voor een EU-quarantainestatus. Het ministerie komt tot dit besluit naar aanleiding van een risicoanalyse die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft opgesteld over dit virus. Het virus zit waarschijnlijk al langere tijd in Europa en komt vermoedelijk op meer plaatsen voor. Nu duidelijk is dat het virus geen quarantainestatus krijgt, neemt Nederland geen maatregelen om introductie en verspreiding ervan tegen te gaan. Ook worden bij een vondst van het virus geen maatregelen opgelegd om de plaag uit te roeien. Blauwebessentelers kunnen het risico op het virus sterk verminderen door virusvrij (gecertificeerd) materiaal te gebruiken. Plantenkwekers stellen momenteel tezamen met Naktuinbouw een certificeringssysteem op voor houtig kleinfruit.

Dit bericht is geplaatst op maandag 16 december 2013 - 13:58