De NFO en de vakgroep Fruitteelt van de Belgische Boerenbond bespraken vorige week met elkaar een aantal thema’s die in beide landen spelen. Doel van de bijeenkomst was van elkaar te leren en daar waar mogelijk gezamenlijk op te trekken. Onderwerpen die zoal de revue passeerden waren: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en invulling GMO; de gewasbescherming; de beschikbaarheid van middelen en de kosten die daarmee gemoeid zijn, anti-driftwetgeving, seizoensarbeid en huisvesting.

Wat invulling betreft van het GLB en de GMO zitten we beide op een lijn. Ook liggen binnen de gewasbescherming aanknopingspunten om elkaar te versterken. De NFO gaat daarnaast de Belgische seizoensarbeid nader analyseren of daar voor Nederland wellicht aanvullingen in zitten.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 juni 2013 - 11:30