De overheid mag telers die een milieuovertreding begaan zowel straffen met een boete als via korting op de toeslagrechten. Ze ziet dit niet als dubbele straf. Ook de hoogte van de boetes is niet buiten proportie. SGP opende in juni van dit jaar een meldpunt voor ondernemers die vonden dat ze onterecht zwaar gestraft waren. Begin november presenteerde de partij een actieplan waarin werd gepleit om af te wijken van vooraf vastgestelde bestuurlijke boetes omdat deze in veel gevallen buiten proportie zijn. Ook wil de SGP dat Nederland de ruimte benut van de Europese regels om niet direct op de inkomenssteun te korten. Staatssecretaris Martijn van Dam antwoordt nu in een schriftelijke reactie het naleven van de wettelijke normen de randvoorwaarde is voor het ontvangen van inkomenssteun. Het is als het ware een maatschappelijke tegenprestatie. Ook in jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU is uitgemaakt dat dergelijke kortingen niet kunnen worden gelijkgesteld met strafrechtelijke sancties. Voor wat betreft de hoogte van de bestuurlijke boete zegt Van Dam dat de wettelijke kaders alle noodzakelijke mogelijkheden bieden om de hoogte van de boetes af te stemmen op de zwaarte van de overtreding. Van Dam ziet geen reden om de wetgeving of het handhavingsbeleid aan te passen. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 december 2015 - 14:50