Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is volgens de Europese Commissie niet verplicht om boetes op te leggen aan boeren die niet meewerken aan een enquête, maar mag dat wel. EU-commissaris Marianne Thyssen (Sociale Zaken) antwoordde dit op vragen van Annie Schreijer-Pierik (CDA-Europarlement). Eerder stelde het CBS dat Europese wetgeving Nederland ertoe dwingt een boetesysteem in te voeren.
De EU-commissaris schrijft dat de wijze waarop het CBS enquêtes afneemt, gebaseerd is op nationale wetgeving. “Uit de reactie van de Europese Commissie blijkt dat het CBS onterecht naar de EU heeft gewezen en dat er helemaal geen voorschriften zijn voor de verzamelmethodes van landbouwgegevens”, aldus Schreijer-Pierik.
Daarnaast liet Thyssen weten dat het CBS de praktijkervaringen van statistiekbureaus in andere EU-lidstaten als voorbeeld zou kunnen nemen. Schreijer-Pierik: “De Europese Commissie maakt hier mee duidelijk dat het absoluut niet nodig is om meteen naar zware middelen als een boetesysteem te grijpen”.
De Europese Commissie geeft ook aan dat lidstaten verplicht zijn om bepaalde landbouwgegevens te verzamelen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Thyssen pleit in haar reactie voor ‘billijke en evenwichtige oplossingen’ bij een dalende representativiteit van enquêtes. Annie Schreijer-Pierik: “Boetes tot 1.500 euro, zoals het CBS die wil opleggen, passen volgens mij niet bij het streven naar een evenwichtige oplossing”.

Bron: annie-schreijer.eu

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 oktober 2016 - 14:36