Tijdens de Kennisdag voor de Fruitteelt van de NFO en WUR presenteerde Boomkwekerij Fleuren de WolkyTolky. Dit draadloze meetstation kan actuele gegevens op een perceel meten. De meetgegevens worden via een mobiel netwerk verzonden naar de cloud waar alle gegevens worden verzameld. Via de WolkyTolky-app kan verbinding worden gemaakt om gegevens in te zien, maar kunnen ook meldingen ingesteld worden bij het bereiken van bepaalde meetwaarden. Zo kan het WolkyTolky-meetstation een alarm naar de app sturen als de grond bijvoorbeeld te droog wordt. Overigens kunnen ook Davis-weerstations eenvoudig omgezet worden naar een WolkyTolky-station.

Het meetstation is standaard gekoppeld aan RIMpro. Ook het automatisch aansturen van de beregeningsinstallatie op basis van bodemsensoren is mogelijk, mits de pomp elektrisch werkt. Verder is het meetstation modulair opgebouwd, waardoor alleen de sensoren (maximaal vijfentwintig) aangeschaft kunnen worden die de fruitteler nodig heeft. Door bijvoorbeeld meerdere temperatuursensoren aan te sluiten, kan op verschillende hoogten in het gewas worden gemeten. Ook sensoren van andere merken kunnen aangesloten worden op de WolkyTolky. Andere meetmogelijkheden zijn neerslag, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, windkracht en -richting, zonnekracht, uv-straling, barometrische druk, bodemtemperatuur, bodemvochtgehalte en bladnatperiode. Een zonnepaneel met accu zorgt ervoor dat er geen aansluiting op het elektriciteitsnet nodig is.
Woensdag 16 mei jl. overleefde een WolkyTolky nog een tornado die met 223 km/uur over een vruchtboomkwekerijperceel van Boomkwekerij Fleuren heen jaagde. Smullen voor meteorologen, want een meting precies in het midden van een tornado is uniek. Woensdag 12 november won het meetstation de VIAS Agrifood Data Innovation Award. VIAS is de Vereniging voor Informatici werkzaam in de landbouw, voeding en groene ruimte.
Een geschikt WolkyTolky-station voor de fruitteler meet de temperatuur, neerslag en RV, en heeft twee bladnatsensoren. Totaal kost dit eenmalig zo’n € 1.000 plus de maandelijkse abonnementskosten van plusminus € 27,50 exclusief btw.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 december 2018 - 18:00