Vruchten met een hoger gehalte aan antioxidanten zijn minder gevoelig voor de bewaarschimmel Botrytis cinerea. Een Vlaams onderzoeksproject had als doel meer inzicht te krijgen in de natuurlijke afweer en behandelingen om antioxidanten te verhogen. Zo bleek de schaduwzijde van vruchten iets gevoeliger voor infecties met Botrytis te zijn. Vermoedelijk heeft dit te maken met gehalteverschillen aan antioxidanten.

De Universiteit van Leuven onderzocht in samenwerking met pcfruit het effect van diverse behandelingen op het voorkomen van Botrytis. Naast een direct effect van de behandelingen, zou een indirect effect mogelijk zijn doordat de boom een hoger natuurlijke afweermechanisme krijgt. De onderzoekers bekeken de effecten van UV-straling, droogtestress, temperatuurbehandelingen, kaolienbehandelingen (Surround) en inhullen op het voorkomen van Botrytis. UV- en TPC-behandelingen (Thermal Pest Control) en droogtestress lijken het percentage aangetaste vruchten iets te verminderen bij korte bewaring (uitslag na drie maanden). Na lange bewaring is alleen nog maar een beperkte werking te zien bij het toepassen van een hitteschok (TPC). Geen van de behandelingen gaf afdoende werking tegen de bewaarschimmel. Ook warmwaterbehandeling als naoogsttoepassing, bleek niet preventief te werken tegen Botrytis.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 21 september 2012 - 09:30