Het Bedrijfspensioen Fonds voor de Landbouw staat er relatief goed voor, maar moet voor 2013 mogelijk extra maatregelen nemen. Dit werd maandag 10 september naar voren gebracht tijdens een informatieavond voor alle werkgevers en werknemers die betrokken zijn bij dit pensioenfonds.

Tot de kredietcrisis had het BPL een zeer goede financiële positie, het kon altijd aan zijn verplichting voldoen. In 2007 was de dekkingsgraad zelfs 141 procent. Door de kredietcrisis kwamen veel fondsen in de problemen en dienden eind 2008 een herstelplan in omdat de dekkingsgraad onder de104,5 procent gezakt was. Het BPL diende pas veel later, in de zomer van 2011, een herstelplan in omdat op dat moment de dekkingsgraad onder de 104,5 procent kwam te liggen. De overheid vraagt van alle pensioenfondsen een dekkingsgraad die minimaal 104,5 procent is. Bij een dekkingsgraad van 100 procent heeft een fonds precies evenveel beleggingen als nodig zijn voor de toekomstige uitkeringen. De waarde van de toekomstige uitkeringen wordt vastgesteld aan de hand van de rente. Des te lager de rente waarmee het pensioenfonds mag rekenen, des te lager de dekkingsgraad. Bij een lagere rente moet het fonds namelijk meer geld in kas hebben om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Op dit moment is de dekkingsgraad van het BPL 97,6 procent. Eind van het jaar moet dat 98,5 procent zijn en volgens het herstelplan in augustus 2014 104,5 procent. Als het BPL eind 2012 de 98,5 procent niet haalt, moet het fonds extra maatregelen nemen.

Dat ook het BPL zich in zwaar weer bevindt, wordt in hoge mate gezocht in de lage rente waarmee het mag rekenen. Die bedraagt op dit moment 2.6 procent terwijl bij het vaststellen van de pensioenpremie, die nu 19,5 procent bedraagt, is uitgegaan van 4 procent.

In de komende periode komt het BPL-bestuur met voorstellen naar de sociale partners (werkgevers en werknemers) om de dekkingsgraad weer op orde te krijgen. Dit kunnen maatregelen zijn als versobering van de uitkering of verhoging van de pensioenpremie. Een lichtpunt is mogelijk nog een brief van demissionair minister Henk Kamp (sociale zaken) over de aanpassing van de huidige spelregels die de pensioenfondsen mogen hanteren. Net als het BPL-bestuur wacht de NFO deze brief af evenals de alternatieven die het bestuur van het BPL gaat voorstellen.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 17 september 2012 - 14:30