De NFO heeft samen met Bayer CropScience een brede toelating van Cantack in de fruitteelt gerealiseerd. De NFO heeft met financiering vanuit het Fonds Kleine Toepassingen de toelatingsonderzoeken voor steenfruit in Duitsland aangekocht. Hierdoor kon gelijk met de aanvraag van Bayer voor appel en peer, de toelating in pruim en kers gerealiseerd worden. Daarnaast was het mogelijk om een beperkte toelating in houtig kleinfruit te realiseren. Cantack is een gewasbeschermingsmiddel waarmee vooral fruit- en bonespintmijt bestreden kan worden.
Aanvulling van het pakket om mijten te bestrijden was hard nodig, volgens Frederik Bunt, voorzitter NFO-Productgroep steenfruit. “Met deze toelating is een mooie stap gezet om te kunnen corrigeren als het natuurlijke evenwicht tussen schadelijke en nuttige mijten verstoord is en om in jonge aanplanten een evenwicht tot stand te brengen.” Deze toelating is daarnaast ook uniek, omdat dit het eerste Ctgb-besluit is waarbij geen specifieke driftreducerende technieken zijn voorgeschreven, maar een driftreducerende klasse.
Het gebruik van Cantack in de teelt van braam- en framboosachtigen en bessen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Het Fonds Kleine Toepassingen, dat gefinancierd wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het landbouwbedrijfsleven en Nefyto, heeft de aankoopkosten voor de benodigde residustudies gefinancierd. Door deelname van de NFO aan de Europese minor use werkgroep, beschikt de NFO over het netwerk om buitenlandse toelatingsdossiers beschikbaar te krijgen voor Nederland.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 januari 2018 - 16:32