Pcfruit ontwikkelde de brochure ‘Functionele biodiversiteit en ecologische maatregelen voor een duurzame landbouw’. Hoewel de titel het niet doet vermoeden, richt de brochure met maatregelen om de biodiversiteit te verhogen, zich specifiek op fruittelers.
Hoofdstuk 1 beschrijft het belang van biodiversiteit. Vervolgens gaan hoofdstuk 2 en 3 en respectievelijk in op hagen en (bloeiende) kruidenstroken. Aan bod komen belang/functies, planten/aanleggen en onderhoud van hagen en stroken. Ook haagtypes en een lijst met nuttige haagplanten, inclusief beschrijving en foto’s, ontbreken niet. Een lijst met ‘foute’ haagplanten, bijvoorbeeld vanwege vatbaarheid voor bacterievuur of het aantrekken van fruitgerelateerde schadelijke organismen, en soortenkeuze/samenstelling van een kruidenstrook complementeert beide hoofdstukken.
In de volgende hoofdstukken staat het aantrekken van nuttige geleedpotigen, vogels, vleermuizen en kleine roofdieren centraal. Beschrijvingen met foto’s van nuttige dieren, maar ook van het bouwen en plaatsen van schuilplaatsen als nest- en vleermuiskasten, verduidelijken alles.
Met de brochure wil pcfruit wil een functionele biodiversiteit nastreven die zorgt voor een duurzame, maatschappelijk aanvaarde en gewaardeerde land- en tuinbouw. De brochure is zowel te downloaden als te bestellen via de webshop van pcfruit.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 maart 2017 - 16:38