WUR-onderzoeker Herman Helsen houdt er rekening mee dat Nederlandse fruittelers in de toekomst te maken zullen krijgen met de bruin gemarmerde stinkwants (Halyomorpha halys). In de Verenigde Staten veroorzaken bruin gemarmerde stinkwantsen grote schade aan onder andere appelaanplanten. Ook in Italië zijn gevallen van forse schade bekend. Het insect wordt inmiddels in beperkte aantallen in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk waargenomen.
Tot nu toe is de stinkwants in Nederland nog niet waargenomen. “In augustus 2017 hebben we op beperkte schaal monsters genomen in Midden-Nederland, op plekken waar we de soort het eerste konden verwachten. Dat leverde geen treffers op. Maar voor een betrouwbaar beeld zal veel uitgebreider moeten worden bemonsterd”, vertelt Helsen. In Nederland bestaat geen officieel monitoringsysteem voor de bruin gemarmerde stinkwants, maar het insect heeft wel de aandacht van Helsen en zijn vakgenoten. Ook heeft Helsen regelmatig contact met Amerikaanse, Zwitserse en Italiaanse collega’s over de stinkwants.

Op basis van het voorkomen in Noord-Amerika mag verwacht worden dat de bruin gemarmerde stinkwants ook in het Nederlandse klimaat kan standhouden. Het is nog moeilijk in te schatten welke schade het insect hier zal veroorzaken. De stinkwants kent meer dan honderd gerapporteerde waardplanten. In de fruitsector zijn schades bekend aan onder andere appel, braam en kers

Dit bericht is geplaatst op maandag 13 november 2017 - 16:22