Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor projecten op gebied van kennis en innovatie in de tuinbouwsector. Bedrijven kunnen vanaf 16 april projectideeën indienen bij Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Indieners van ideeën die het beste passen in de agenda van Topsector T&U worden uitgenodigd het idee uit te werken tot een projectvoorstel. Naast het budget vanuit Topsector T&U moeten de bedrijven ook zelf bijdragen aan de projecten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 april 2015 - 17:20