De bufferzones voor bacterievuur blijven bestaan. Dat meldt Vakblad Boomkwekerij. In elke zone blijken voldoende boomkwekers te zijn die het nut inzien van de zones en daar ook voor willen betalen.  De kwekers spraken zich hierover uit op een bijeenkomst van de Raad voor de Boomkwekerij.

Wel denken boomkwekers er over na hoe zij de kosten beperkt kunnen houden. Bijvoorbeeld door het benaderen van eigenaren van meidoornhagen met het aanbod dat zij in ruil voor het ruimen ervan gratis nieuwe beplanting krijgen. Zo kan bespaard worden op inspectiekosten. Ook zien boomkwekers fruittelers als mogelijke belanghebbenden. Tevens zouden ook provincies, als beheerder van openbaar terrein, kunnen bijdragen aan het in stand houden van de bufferzones.

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 23 mei 2014 - 14:09