Klein- en Steenfruitspecialist Geert van Gessel heeft besloten per 31 december 2022 te vertrekken bij de CAF. Het grote aantal klein- en steenfruitteelten en specialisaties daarbinnen maakt het lastig om op hoog niveau telers op een goede manier voorlichting te blijven geven. Daarbij is het aantal bedrijven per teelt te klein om als voorlichter echt te specialiseren in één of enkele teelten. Voor Geert reden om uit te kijken naar een andere baan, die hij gevonden heeft bij Asperico (Hakkert Product Support) in Enspijk. Per 1 januari 2023 gaat hij daar als onderzoeker in groot- en kleinfruit aan de slag. Asperico doet veel toelatingsonderzoek met nieuwe gewasbeschermers, maar ook extern demonstratieonderzoek achter de schermen.

De dilemma’s waar Geert mee te maken heeft, herkent ook Aryan van Toorn als coördinator bij CAF. “Je hebt al diverse kleinfruitgewassen en er per teelt zijn er ook nog verschillende teeltmethoden (overdekt of buiten, vollegrond of in potten), waarbij verschillende eisen aan bijvoorbeeld middelengebruik, bemestingsnormen en wetgeving gesteld worden. Het is binnen één persoon haast niet mogelijk om voor zoveel teelten op hoog niveau teeltbegeleiding te bieden”, legt Van Toorn uit. De overweging om als CAF voor een aantal specifieke teelten te kiezen is wel gemaakt, maar betekent dat de voorlichting niet evenwichtig verdeeld wordt onder de belangen van onze klanten.
Daarom heeft CAF besloten over te gaan van actieve naar passieve voorlichting voor klein- en steenfruit. Dat betekent dat CAF wel middelenlijsten, spuitschema’s, gewasbeschermingsmonitor en een algemeen bemestingsplan voor klein- en steenfruit blijft aanbieden, maar stopt met betaalde bedrijfsbezoeken en betaalde nieuwsbrieven.
Ook blijft CAF een bemiddelende rol vervullen. “Via AR Plant (en overige CropSolutions partners) regelen we maatwerk, waarbij Geert met mate beschikbaar blijft”, licht Van Toorn toe. Ook blijven samenwerkingen, zoals met StoneFruitConsult voor pruimen- en kersentelers doorlopen.
Demoproeven rondom klein- en steenfruit verlopen vanaf 2023 via Proeftuin Randwijk en/of Asperico/HPS. CAF blijft onderwerpen initiëren en op de juiste plaats onderbrengen.Het komende halfjaar zal worden bekeken wat het effect van deze aanpak is en hoe de koers voor de toekomst definitief zal worden vastgelegd.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 november 2022 - 16:54