De NFO houdt vast aan een sectorale calamiteitenregeling binnen de WW. Minister Lodewijk Asscher (sociale zaken en werkgelegenheid) wil een uniforme regeling die ook nog eens veel eerder dan nu in werking treedt. De NFO is hier tegen omdat via maatwerk werkgevers en werknemers prima zelf kunnen bepalen wanneer een calamiteitenregeling van toepassing is. Een regeling die recht doet aan de eigenheid van de betreffende sectoren. Bovendien vreest de NFO dat door een uniforme regeling de WW-lasten toenemen omdat de ene sector vorstgevoeliger is dan de andere sector.

Gelukkig zijn de Stichting van de Arbeid en de SER van mening dat branches de ruimte moeten houden voor sectorale regelingen, zowel wat betreft termijn als uitvoeringsbepalingen. Dit is aangegeven aan minister Asscher. De NFO wil dat hij dit standpunt ook overneemt.

Wat is er aan de hand? Tot nu toe hanteren we binnen de sector agrarisch en groen een eigen regeling wanneer er vanwege weeromstandigheden niet gewerkt kan worden en werknemers gebruik kunnen maken van de WW. Grosso modo gaat deze regeling pas na zes weken in. Minister Asscher wil deze regelingen afschaffen en komen tot een uniforme, veel sneller in werking tredende regeling van drie weken voor alle sectoren.  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 juli 2014 - 14:23