De papieren versie van de CAO-Open Teelten, waar ook de fruitsector onder valt, is sinds kort beschikbaar. Leden van de NFO kunnen dit CAO-boekje gratis opvragen bij de NFO (tel. 079 368 1300 of info@nfofruit.nl). De drukkosten zijn betaald door Colland.

In dit boekje is de volledige tekst te vinden van de afspraken die er in het kader van de CAO-Open Teelten gemaakt zijn. Ook de loontabellen staan erin. De periode waarover deze CAO van kracht is, loopt door tot en met 30 juni 2014. Inmiddels is men alweer begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe CAO-Open Teelten.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 6 september 2013 - 10:53