De huidige CAO liep tot 1 juli 2015. Vanaf die tijd is er geen CAO meer, maar nog wel de nawerking van de vorige arbeidsovereenkomst. Intussen is er drie keer een overleg geweest met CNV en FNV over een nieuwe CAO, de laatste keer op vrijdag 19 februari.

Binnenkort wordt het vierde CAO-overleg gevoerd. De NFO ziet het volgende belang om tot een nieuwe CAO-Open teelten te komen. Zij vindt dat regelingen als piekarbeid beschikbaar moeten blijven voor fruittelers om te voorkomen dat de arbeidskosten nog verder oplopen. Ook wil de NFO de, met de bonden overeengekomen, uitzondering in het kader van de Wwz vastleggen in een nieuwe CAO. Via deze uitzondering is het mogelijk om voor seizoenwerk drie contracten af te sluiten in negen maanden met daarna een onderbreking van drie maanden zonder dat dit leidt tot een vast dienstverband.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 februari 2016 - 13:08