De definitieve tekst van de nieuwe cao Open Teelten is gepubliceerd. De nieuwe cao Open Teelten loopt van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017.

Begin juni presenteerden onderhandelingspartners: NFO, LTO Nederland, KAVB, Anthos, FNV en CNV Vakmensen het nieuwe cao-akkoord. Inmiddels heeft Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de cao algemeen bindend verklaard (AVV). Dit betekent dat de meeste bepalingen van deze cao van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers die gedurende de looptijd van de AVV onder de werkingssfeer vallen.
De belangrijkste afspraak is dat er voor de Wet werk en zekerheid een uitzondering wordt gemaakt op de ketenbepaling voor seizoenarbeiders. Daardoor kunnen tijdelijke oogst- en productiemedewerkers vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag zonder dat dit leidt tot een vast arbeidscontract.
De nieuwe cao-tekst is te downloaden via: werkgeverslijn.nl > Cao en lonen > Cao Open Teelten.
 

Dit bericht is geplaatst op maandag 18 juli 2016 - 10:14