De definitieve tekst van de nieuwe cao Open Teelten is gepubliceerd. De looptijd van de nieuwe cao Open Teelten is van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017. Begin juni presenteerden onderhandelingspartners LTO Nederland, NFO, KAVB, Anthos, FNV en CNV Vakmensen het nieuwe cao-akkoord. Inmiddels heeft minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher de cao algemeen verbindend verklaard (AVV). Dat betekent dat de meeste bepalingen van deze cao van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers die gedurende de looptijd van de AVV onder de werkingssfeer vallen.
De belangrijkste afspraak binnen de nieuwe cao is dat voor de Wet Werk en Zekerheid een uitzondering gemaakt wordt op de ketenbepaling voor seizoenarbeiders. Daardoor kan de ketenbepaling worden onderbroken door een periode van drie maanden, in plaats van de wettelijke zes maanden. Tijdelijke oogst- en productiemedewerkers kunnen daardoor vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag, zonder dat dit leidt tot een vast arbeidscontract. 
Ook is in de nieuwe cao en loonsverhoging afgesproken van 2,75 procent; 1,5 procent per 1 juli 2016 en 1,25 procent per 1 januari 2017. Daarnaast komt er een regeling voor doorbetaling van het derde jaar WW door en voor werknemers. Ook zijn er afspraken gemaakt rond het stimuleren van scholing van werknemers door middel van 150 opleidingsvouchers á € 1.500 per stuk.
De nieuwe cao-tekst is te downloaden via werkgeverslijn.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 juli 2016 - 15:46