Vlak voor de kerst heeft een eerste gesprek plaatsgevonden over de afsluiting van een nieuwe CAO Open Teelten. De huidige cao liep door tot 1 juli 2015. Op dit moment is er geen cao en heeft de sector te maken met de nawerking van de cao die op 1 juli van vorig jaar afliep. In het eerste gesprek zijn de wensen en eisen van de NFO op tafel gelegd en zijn er nieuwe data afgesproken voor vervolgoverleg in januari, zo werd meegedeeld op de NFO-hoofdbestuursvergadering van 17 december. De door de NFO via de Wasstraat geformuleerde wensen werden niet met gejuich ontvangen door de vakbonden. Dat lag ook niet in de lijn van de verwachtingen. De vakbonden zijn ermee terug naar de achterban. Wordt vervolgd.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 januari 2016 - 20:28