Volgens de CBS-cijfers is het areaal fruitteelt in Nederland in 2012 gedaald tot 18.780 hectare. Zowel het areaal appel als peer daalde tot respectievelijk 7.950 hectare appel (minus 320 ha) en 8.170 hectare peer (minus 30 ha). De oppervlakte aan pruim, zure kers en overige pit- en steenfruit bleef nagenoeg gelijk. Het areaal aan kleinfruit is met 1.450 hectare ook licht gekrompen, maar dat komt vrijwel geheel door een kleiner areaal zwarte bes. Verder is het areaal wijndruiven van 160 hectare met 5 hectare gedaald, terwijl dit in de jaren 2006 tot en met 2011 ieder jaar steeg. Het aantal fruitteeltbedrijven nam dit jaar met 120 af tot 2.450. Dit zijn ruim 1.000 bedrijven minder dan in het jaar 2000.

 

 

Dit bericht is geplaatst op zondag 25 november 2012 - 23:00