In de regio Midden-Nederland (Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant) staat 51%van het appelareaal van Nederland. Bij peer gaat deze regio ook aan kop (45% van het areaal), maar wordt deze op de gevolgd door de regio West-Nederland (Zuid-Holland en Zeeland), waar 39% van het perenareaal is geplant. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Het totale Nederlandse appelareaal bedroeg in 2014 7.850 ha, waarvan 3.154 ha Elstar, 1.827 ha Jonagold en Jonagored, 424 ha Rode Boskoop, 385 Golden Delicious, 150 ha Delcorf en 816 ha overige rassen. Het perenareaal bedroeg 8.603 ha, waarvan 6.447 ha Conference, 859 Doyenné du Comice, 273 ha stoofperen, 100 ha Triomphe de Vienne en 409 ha overige rassen.
In onderstaande tabel is te zien hoe de arealen appel en peer verdeeld zijn over de regio’s. Wat opvalt bij appel is dat de verschillende rassen nagenoeg evenredig ten opzichte van de totale arealen over de regio’s verdeeld zijn. Bij peer zijn de arealen Conference en Doyenné du Comice evenredig verdeeld, maar is te zien dat Triomphe de Vienne nauwelijks nog geteeld wordt in Noord- en Zuid-Nederland. Stoofperen worden naar verhouding juist iets meer in Noord-Nederland geteeld.   

Tabel. Verdeling van de arealen appel en peer (in %) in 2014 over de verschillende regio’s in Nederland

Regio

Provincie

Appel

Peer

Midden

Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant

51

45

Noord

Flevoland, Overijssel, Noord-Holland en Gr./Fr./Dr.

12

12,5

West

Zuid-Holland en Zeeland

22

39

Zuid

Limburg

15

3,5

Totaal

Nederland

100

100

Bron: CBS

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 4 mei 2015 - 18:33