Champost kan in de biologische fruitteelt de negatieve gevolgen van bodemmoeheid verminderen. De werkelijke oorzaak van bodemmoeheid wordt er echter niet mee verholpen. Onderzoekers van het Duitse Dienstleistungszentrum Rheinland-Pfalz bekeken in een driejarig onderzoek het effect van bestaande handelsproducten op bodemmoeheid.
Bodemmoeheid zorgt in de fruitteelt regelmatig voor oogstderving en kwaliteitsverlies. De oorzaken zijn echter niet altijd eenduidig. Vermoedelijk spelen pathogene micro-organismen een grote rol. Daarom zijn op dit moment alle maatregelen er op gericht de microbiële antagonisten in de bodem te versterken. In een eerste stap is de werking van verschillende bodemverbeteraars, compostsoorten en producten met micro-organismen in klimaatkamers onderzocht. Daaruit bleek dat champost en de preparaten TITI, Micosat F en Ekoprop nemax het grootste effect hadden. In aansluitend veldonderzoek gaf verse champost in een dosering van 1,5 tot 3 liter per plantgat (30 ton/ha/3 jaar) de beste groei op een perceel met bodemmoeheid.
Naast de inzet van champost adviseren de onderzoekers bij bodemmoeheid meer maatregelen te nemen, zoals het gebruiken van hoogwaardig plantmateriaal, een goede combinatie  van onderstam en ras en bij aanplant aanvullende irrigatie in het najaar in plaats van het voorjaar.

Bron: gabot.de

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 december 2015 - 16:02