In de laatste week van augustus komt een Chinees team de invulling van het China-protocol beoordelen. Afgelopen winter is overeenstemming bereikt tussen Nederland en China over de export van Nederlandse peren naar China. In dit protocol staan diverse eisen ten aanzien van de teelt. Tijdens de oogst zal dit team in een week tijd in alle teeltregio’s perenpercelen, verpakkingslocaties, exporteurs et cetera bezoeken. In de komende weken maken FrugiVenta, NFO en NVWA in afstemming met de deelnemende exporteurs het programma. Belangrijk tijdens deze week is dat de Chinezen goed inzicht krijgen in de gevoerde werkwijze en vertrouwen houden in de Nederlandse aanpak. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 27 juni 2014 - 14:50