Meer dan veertig teeltadviseurs bezochten dinsdag 25 februari de informatiebijeenkomst over de export van peren naar China. Deze bijeenkomst organiseerden de NFO, Frugi Venta en NVWA om de adviseurs op de hoogte te brengen van de eisen in het protocol. In dit voorschrift is opgenomen dat fruittelers onder begeleiding van gecertificeerde adviseurs de ziektebestrijding en gewasbescherming dienen uit te voeren. Tijdens de bijeenkomst zijn alle 19 ziekten en plagen en de wijze van monitoren en bestrijden doorgenomen. Hoofddoel is te zorgen dat geen enkele van de ziekten en plagen die in het protocol staan, met de peren mee naar China gaan. De inbreng van de adviseurs zorgde voor een concrete en praktische invulling van de werkwijze hiervoor. Voor bacterievuur en fruitmot, de twee sleutelplagen in de gevoerde onderhandelingen, zijn diverse verplichte maatregelen zoals feromoonverwarring opgenomen in het protocol. Naast de inhoudelijke kant vroegen de adviseurs aandacht voor de positie en verantwoordelijkheid van de adviseur ten opzichte van de deelnemende fruittelers en exporteurs. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 3 maart 2014 - 15:09