Van 27 augustus tot en met 1 september komt een delegatie van de Chinese overheid naar ons land om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de Nederlandse perenteelt. De Nederlandse overheid, Frugi Venta en de NFO werken aan markttoegang in China. Diverse malen is informatie over de Nederlandse perenteelt aangeleverd en heeft de export van peren naar China prominent op de agenda gestaan in overleggen tussen Nederland en China. De Chinezen krijgen de gehele teelt van peren te zien, vanaf de opkweek van perenbomen tot de keuring door de overheid net voor de export. Mede op basis van dit bezoek besluiten de Chinezen of export van Nederlandse peren naar China wordt toegestaan en zo ja tegen welke voorwaarden. China wordt gezien als een potentiƫle afzetmarkt voor de groeiende Conference-productie.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 17 augustus 2012 - 12:30