Een Chinese delegatie bracht vorige week een bezoek aan Nederland met als doel een beeld te krijgen van de totale keten van de Nederlandse peer. Frugi Venta organiseerde het bezoek aan ons land in samenwerking met de NFO; medefinancier was het Productschap Tuinbouw. NFO, Frugi Venta en het ministerie van EL&I lieten de delegatie alle aspecten van de Nederlands perenteelt zien. De twee Chinese overheidsmedewerkers kwamen in het kader van de toestemming die Nederland wil om peren naar China te exporteren.

De delegatie bezocht een boomkweker en vijf fruittelers in vijf fruitgebieden; zowel Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Flevoland als Zuidwest-Nederland. Het bezoek aan alle fruitregio’s moet export vanuit heel Nederland mogelijk maken. Na de teelt volgen nog vele stappen voordat het fruit in China is. Daarom was er eveneens aandacht voor de bewaring, het sorteren en verpakken. Ook een bezoek aan Rotterdam als exporthaven kon niet ontbreken.

Specifieke onderwerpen waren tevens de ziekten en plagen die in Nederland voorkomen en op welke wijze deze bestreden worden. Op alle bedrijven is hier met de telers over gesproken. De Chinezen waren zeer te spreken over de netheid, transparantie en deskundigheid van de fruittelers. Certificering, waarbij GlobalGap in China ook zeer bekend is, gaf vertrouwen. Hierbij ging hun aandacht zeker ook uit naar voedselveiligheid en residuen. Op diverse momenten is gesproken over de rol en taak van het bedrijfsleven en de overheid bij controle en het waarborg dat afspraken en de wet nagekomen worden. Het is goed dat hier veel aandacht voor was omdat er duidelijke verschillen zijn tussen de werkwijze van de Nederlandse en Chinese overheid.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 14 september 2012 - 13:30