Staatssecretaris Martijn van Dam steunt het besluit van het CBS om deelname aan vijf enquêtes voortaan te gaan verplichten. Specifiek voor de fruitsector gaat het om de oogstramingen van appels en peren en de gewasbeschermingsenquête. Van Dam antwoordt op vragen van Tweede Kamerleden Elbert Dijkgraaf (SGP) en Jaco Geurts (CDA) dat het CBS geen andere mogelijkheden heeft om aan de betreffende gegevens te komen. In het geval van de oogstramingsenquête is de NFO het niet met de redenering van de staatssecretaris eens. Bij het maken van de oogstraming maakt de oogstramingscommissie van het GroentenFruit Huis gebruik van areaalgegevens uit de (toch al verplichte) Gecombineerde Opgave. In de praktijk blijken de productiegegevens die het CBS op basis van haar oogstramingsenquête vaststelt vrij goed overeen te komen met de eerder door het GroentenFruit Huis gemaakte raming. Een verdere verhoging van het aantal deelnemers aan de enquête lijkt daarmee niet nodig en bovendien voldoet de oogstraming van het GroentenFruit Huis al vrij goed.
Voor het verkrijgen van gewasbeschermingsdata is er binnen de fruitteelt een samenwerking tussen het CBS en Fruitconsult, maar zijn ook gegevens van fruittelers zelf nodig, stelt Van Dam.

De respons op de enquête oogstraming appels en peren was in 2015 43 procent en liep daarmee in de pas met andere sectoren. De respons op de gewasbeschermingsenquête bedroeg 38 procent.
Het CBS stelt dat de responspercentages van de enquêtes zover zijn teruggelopen dat het niet langer mogelijk is betrouwbare informatie over de landbouwsector te publiceren. De informatie die via de enquêtes wordt verzameld, wordt gebruikt om te voldoen aan de verplichting om statistische gegevens aan Eurostat te leveren. De informatie wordt vervolgens voor verschillende doeleinden gebruikt, onder andere om het landbouwbeleid op te baseren, zowel Europees als nationaal.

Afgelopen maandag, 19 september, vond overleg plaats tussen het CBS en vertegenwoordigers van LTO. LTO was niet bereikbaar om de uitkomsten toe te lichten. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 september 2016 - 18:22