De ledenraad van Coforta heeft ingestemd met een aantal wijzigingen om het lidmaatschap van de coöperatie aantrekkelijker te maken. Ook wordt de inspraak van leden vergroot en komt er een proeflidmaatschap van twee jaar voor nieuwe leden.

Om de inspraak van bedrijven te vergroten zal de ledenraad worden opgeheven en hebben leden straks rechtstreeks inspraak via een algemene vergadering. De ledenraad zal na de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag over 2016, worden opgeheven. Daarnaast werd al eerder besloten tot het instellen van Product Unit Commissies (PUC’s). De PUC’s stellen samen met het bedrijf de strategie vast voor hun businessunit. Daarnaast hebben ze tot taak, gevraagd en ongevraagd, Coforta/The Greenery beleidsmatig te adviseren over product-overstijgende onderwerpen over de aanvoer en afzet van de producten. De PUC’s worden ingesteld door de coöperatie.

 

Maatwerk uitbetaalsystematiek
Door het groter worden van teeltbedrijven en verdere individualisering, is er meer behoefte aan maatwerk. Daarom is besloten om in de uitbetaalsystematiek uit te gaan van individuele prijzen per teler. Hierbij bepaalt The Greenery de prijs per teler. Deze prijs kan per product, kwaliteit en sortering gelijk zijn, maar dit is geen voorwaarde meer. Hiermee kan onderscheid in uitbetaalprijs gemaakt worden op basis van toegevoegde waarde per lid.

 

Beloning ondernemerschap
Besloten is naast de vaste rentevergoeding op de ledenleningen, ook een variabele rentevergoeding te betaling die deels afhankelijk is van het resultaat van The Greenery bv. Alleen leden die op 1 januari van het volgende jaar nog lid zijn komen in aanmerking voor de variabele rentevergoeding. Aan leden waar sprake is van reële bedrijfsbeëindiging zal de variabele rentevergoeding ook betaald worden. Het staat telersgroepen vrij om maatregelen of regelingen in te voeren die een positieve bijdrage kunnen leveren aan een efficiënte bedrijfsvoering en/of betere verdeling van kosten of opbrengsten indien het de strategie van het bedrijf The Greenery niet schaadt.

 

Netto uitbetaalprijs
Vanaf juli 2017 gaat The Greenery over naar netto uitbetaalprijzen. Dit maakt het vergelijken van prijzen eenvoudiger. Op de afrekening van de teler zal alleen nog het productbedrag, eenmaal per jaar de coöperatie-contributie en de productheffing te zien zijn. De grondslag voor de liquiditeitsheffing wordt dan de netto uitbetaalprijs. Het vaste bedrag bestaat per 1 januari 2018 alleen nog maar uit het contributiebedrag voor de coöperatie. De vaste bedragen voor fust en verpakking, voedselveiligheid en kwaliteitscontrole zitten dan verwerkt in de netto uitbetaalprijs.

 

Ledenleningen
De looptijd van nieuwe ledenleningen wordt met ingang van 1 januari 2017, verkort van 8 naar 4 jaar. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de liquiditeitsbehoefte van leden.

 

Proeflidmaatschap
Om de drempel bij de acquisitie van nieuwe leden te verlagen, kunnen leden eenmalig een proeflidmaatschap van twee jaar aangaan. Wordt na twee jaar het lidmaatschap opgezegd dan wordt over de twee voorgaande jaren de liquiditeitsheffing terugbetaald. Wordt het lidmaatschap gecontinueerd dat wordt de liquiditeitsheffing automatisch omgezet in een ledenlening.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 januari 2017 - 12:08