Voor u ligt de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) voor de Open Teelten, welke een looptijd kent van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014.

Deze cao is van toepassing voor de volgende sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

 

Klik hier voor de collectieve arbeidsovereenkomst voor de open teelt.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 mei 2013 - 22:00