De Europese consumptie van verse appels blijft de komende jaren dalen, maar minder hard dan voorheen. De totale fruitconsumptie neemt niet meer verder af, vanwege de toenemende interesse voor trendy producten zoals tropisch fruit en bessen. Dat voorspelt een werkgroep van de Europese Commissie. In het rapport ‘EU agricultural outlook’ wordt uiteengezet hoe de markt voor agrarische producten zich zal ontwikkelen in de periode van 2017 tot 2030. Wat betreft fruit wordt vooral naar appel gekeken.
Binnen de EU werden in het seizoen 2016/’17 12 miljoen ton appels geproduceerd. De vier lidstaten Polen, Italië, Frankrijk en Duitsland zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de productie. Tot 2030 zal de productie zich stabiliseren rond de 12,5 miljoen ton appels per jaar. De EU-productie van appels zal vanwege de combinatie van stijgende opbrengsten en een dalend areaal stabiel blijven. De gemiddelde opbrengsten per hectare zullen in 2030 17 procent hoger zijn dan in het afgelopen decennium, terwijl het areaal met 0,7 procent per jaar zal afnemen. Met name modernisering van de appelteelt in Polen zal zorgen voor een stijging van de gemiddelde hectare-opbrengsten. Die modernisering zal vooral tot stand komen door het rooien en vervangen van oude opstanden.

Verwacht wordt dat de daling van de fruitconsumptie zal stoppen. Promotiecampagnes als het EU-schoolfruitprogramma lijken hun eerste vruchten af te werpen, waardoor de dalende consumptietrend een halt wordt toegeroepen. Helaas is dit voor appel nog niet bevestigd. Met de stijgende levensstandaard lijken consumenten meer een voorkeur te ontwikkelen voor trendy producten, zoals tropisch fruit en bessen, die naast de relatief goedkope appels in de supermarktschappen liggen.
In de periode van 2006 tot 2016 is de appelconsumptie met 0,7 procent per jaar gedaald. Verwacht wordt dat deze daling verder door blijft zetten, maar dan in een lager tempo (-0,3% per jaar tot 2030). De exportmarkt is in de periode van 2006 tot 2016 echter met 5 procent gegroeid, ondanks de Russische boycot. Verwacht wordt dat de export verder zal groeien; met 1,8 procent per jaar tot 2030, terwijl de importcijfers zullen blijven dalen (-0,5% per jaar tot 2030).
De afname in consumptie van verwerkte appels (merendeel appelsap) zal naar verwachting doorzetten; met -0,4 procent per jaar tot 2030. De dalende consumptie zal leiden tot een overschot aan verwerkte appels op de Europese markt, waardoor de export met 1,3 procent per jaar zal toenemen tot 2030. De import van verwerkte appels zal met 0,1 procent per jaar afnemen tot 2030.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 januari 2018 - 19:57