Op drie maart heeft de Tweede Kamer de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) goedgekeurd. Nu moet de wet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer voordat deze van kracht wordt. Wanneer de behandeling hiervan plaatsvindt is nog niet bepaald. Asscher wil de wet nog in de Eerste Kamer brengen voordat de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd is. Dit betekent dat de behandeling voor 2 juni moet plaatsvinden NFO en LTO gaan de Eerste Kamer van extra informatie voorzien.

Contante betaling
In deze wet staat dat het wettelijk minimumloon giraal betaald moet worden. Dat betekent dus als deze wet van kracht is, er geen contante betaling meer mag plaatsvinden. NFO/LTO hadden ingebracht dat vooral zeer kort werkende buitenlandse seizoenwerkers vaak geen bankrekening hebben. De Kamer was echter niet gevoelig voor dit argument.

Verrekening en inhoudingen op wettelijk minimumloon
Wat betreft het afschaffen van verrekeningen en inhoudingen op het wettelijk minimumloon (wml): daar was een meerderheid in de Tweede Kamer voor. Maar er was ook zorg dat problemen zouden worden verschoven, bij huisvesting naar gemeenten. Vaak werd de opmerking geplaatst dat er een risico is dat buitenlandse werknemers zich niet meer gaan verzekeren. Als dat allemaal niet meer mag worden verrekend, wil dat niet zeggen dat problemen minder worden. Als het niet meer op de loonstrook staat, wordt het minder transparant. Ook werd de suggestie gedaan dat voor huisvesting werkgevers met een automatische incasso kan gaan werken. Aangedrongen werd om de mogelijkheid van de amvb ( algemene maatregel van bestuur) in de wet in te vullen en aan te geven bijvoorbeeld voor welke groepen werkgevers nog wel verrekeningen zijn toegestaan en onder welke nadere voorwaarden. Minister Asscher gaf aan dat hij niet overtuigd is dat hij met zo’n amvb nu moet komen, want hij wil verrekeningen en inhoudingen op het wettelijk minimumloon niet meer toestaan per 1 januari 2016.
Wel zegde hij toe voor 1 juni a.s. met een notitie met voor- en nadelen van verrekeningen en met nadere voorwaarden te komen, dit als de basis voor een mogelijke amvb.
Ook gaf hij aan dat het wel is toegestaan om de zorgverzekering te verrekenen met de vakantietoeslag in het wml. Die zou in de meeste gevallen toereikend zijn om daadwerkelijk te kunnen verrekenen.

Reactie NFO en LTO: Eerste Kamer van extra informatie voorzien.
Wat betreft verrekeningen en inhoudingen WML is de Tweede Kamer niet zonder meer overtuigd dat de positie van de werknemer er beter op wordt als dat niet meer via de loonstrook is toegestaan. NFO en LTO kijken verder scherp uit naar de notitie van de minister voor 1 juni waarin hij nadere voorwaarden en voor- en nadelen benoemt om toch mogelijk nog verrekeningen en inhoudingen toe te staan.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 maart 2015 - 18:59