Sinds de EU-commissie eind 2011 haar plannen presenteerde voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) tot 2020, hebben het EU-parlement en de Raad van EU-Ministers zich over de voorstellen gebogen. De NFO heeft zich ingezet voor een praktische invulling van het GLB. Hoe zien de contouren eruit en wat is de stand van zaken?

Een belangrijk resultaat van de NFO is dat alle hectares fruit in aanmerking komen voor de basis- en de vergroeningspremie. In de voorstellen van de EU-commissie was dat niet het geval. De NFO heeft ook gepleit voor een praktische invulling van de vergroening in de fruitteelt. De EU-commissie stelde in 2011 drie vergroeningseisen voor: permanent grasland; minimaal drie verschillende gewassen en 7 procent ecologische zone. In de recente voorstellen van Raad van Ministers wordt tegemoet gekomen aan een praktische invulling voor de fruitteelt. Permanente gewassen voldoen in de voorstellen aan de eis van ecologische zone, zonder aanvullende eisen. Waarschijnlijk wordt fruitteelt niet als bouwland aangemerkt en daarmee vrijgesteld van de eis van minimaal drie gewassen.

In de voorstellen van de Raad moet iedere ondernemer aan vergroening meedoen. Voldoet de ondernemer daar niet aan, dan mist hij de vergroeningspremie. Bij herhaaldelijk en opzettelijk niet voldoen aan de eisen, kan een ondernemer een extra korting krijgen van 25 procent op de vergroeningspremie. Samen met het niet ontvangen van de vergroeningspremie kan de korting dus maximaal 37,5 procent van de totale premie bedragen. De overgang van het oude stelsel met toeslagrechten naar hectarepremies zal geleidelijk plaatsvinden tussen 2014 en 2020.

Het nieuwe GLB is nog niet vastgesteld. De komende maanden gaan de EU-commissie, het EU-parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over de eindtekst die medio dit jaar gereed moet zijn. Daarna volgt de definitieve besluitvorming. Het EU-parlement en de Raad van Ministers zijn bij de besluitvorming waarschijnlijk de belangrijkste spelers.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 april 2013 - 14:00