De ALV stemde in met het voorstel van het NFO hoofdbestuur voor de contributie van de landelijke NFO in 2013. De vergadering besloot alleen de basiscontributie in 2013 met 2 procent te verhogen. De areaalheffing gaat niet omhoog. Tevens besloot de ALV om de commissie voor het nazien van de rekening en verantwoording op te heffen omdat de accountant de cijfers ook controleert. Het hoofdbestuur gaf aan invulling te geven aan het verzoek van kring Flevo-Noord om actiever bij de controle over de jaarrekening betrokken te zijn.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 1 juni 2012 - 15:30