De ALV besloot bij ruime meerderheid (>80%) om de contributie voor de productgroepen Peer en Appel te maximaliseren op € 25 per hectare Conference respectievelijk Elstar. Op verzoek van kring Noord-Holland werd over dit voorstel gestemd. Zonder dit besluit, konden productgroepen een hogere contributie vaststellen. Het hoofdbestuur vond dit ongewenst en stelde voor dit te maximaliseren. Hoe hoog de contributie voor de productgroepen in 2013 wordt, hangt af van de activiteiten die zij in dat jaar willen uitvoeren. De plannen voor volgend jaar worden eind dit jaar voorgelegd aan de fruittelers die lid zijn van de NFO. Op basis van door de leden goedgekeurde plannen wordt de uiteindelijke hoogte van de contributie voor de productgroepen bepaald met een maximum van € 25.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 1 juni 2012 - 15:30