Wellicht bent u onlangs benaderd door uw koeltechniek adviseur omdat u volgens de nieuwe regels (zie de downloads onderaan dit document) vanaf 1 januari 2015 lekdetectie moet toepassen bij installaties met een zekere inhoud van een synthetisch koudemiddel. Dit loopt al snel in de duizenden euro’s. De gemeente is in deze de controlerende instantie aangezien het een wettelijke bepaling is. De ervaring leert dat de ene gemeente jaarlijks alles controleert en de andere gemeente nog nooit op bezoek is geweest voor logboekcontrole. Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk om de keuze van wel of geen lekdetectie toe te passen of dit misschien af te laten hangen van de striktheid waarmee uw gemeente controleert.
De frequentie van de lekcontroles wordt per 1 januari 2015 niet meer uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud van de installatie in kg maar op basis van de inhoud in CO2-equivalenten, die voor elk koudemiddel anders zijn. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor het aantal verplichte lekcontroles van uw installatie. Klik hier voor de digitale omrekenmodule of omrekentabel. Voor nog extra informatie kunt u ook het Informatieblad F-gassenverordening downloaden (zie onder).

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 januari 2015 - 18:38