Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert in juni en juli steekproefsgewijs 140 fruitbedrijven of zij de juiste maatregelen treffen om te voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen het oppervlaktewater vervuilen. Fruittelers worden gecontroleerd op bedrijfsactiviteiten waarbij het meeste risico ontstaat op erfafspoeling zoals: het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging daarvan, spuitstalling en de erfinrichting. Ook over het reinigen en opslaan en sorteren van fruit en de kans op emissie worden vragen gesteld. In de boomgaard wordt gekeken of bijvoorbeeld de windhaag voldoet. Via www.erfemissiescan.nl kunnen fruittelers zelf zien hoe ze erfafspoeling kunnen voorkomen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 juni 2017 - 16:22