De NFO, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht buigen zich over het convenant Schoonwater Utrechtse fruitteelt. Door middel van het convenant willen de drie partijen de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater terugdringen. De NFO vindt dat via het convenant tussen de drie partijen een gerichte aanpak tot stand kan komen. Een aanzienlijk onderdeel van het convenant is het vergroten van het bewustzijn dat de sector moet hebben bij het terugdringing van de emissie. Het convenant bevat van iedere partij een inspanningsverplichting. De NFO verwacht dat het convenant binnenkort kan worden ondertekend

 

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 5 november 2012 - 15:00