Het kabinet ziet geen reden om het toetsingskader voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen aan te passen. Het vindt dat de risico’s op de longziekte COPD bij de toelatingsbeoordeling voldoende worden afgedekt. In een promotieonderzoek (Universitair Medisch Centrum Groningen) wordt een verband gelegd tussen de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en het ontwikkelen van COPD. Aanvullend onderzoek door het RIVM en Ctgb laat zien dat dit onderzoek deze relatie niet onomstotelijk bewijst. Bovendien gaat het onderzoek uit van oude gegevens. De huidige normen voor toepassing en toelating zijn veel strenger, waardoor het risico op luchtweginfecties veel kleiner is. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 14:14