Wanneer zich in de groente- of fruitsector een crisissituatie voordoet zoals de ehec-uitbraak, of de brand in Moerdijk, dan wordt www.tuinbouwalert.nl ingezet. De organisaties die hierin samenwerken zijn GroentenFruit Huis, Plantum, LTO Glaskracht, LTO Nederland en CBL. Zij komen bij crises dan als Kernteam bijeen om de strategie te bepalen, acties af stemmen en afspraken te maken over communicatie en eventuele nazorg. Wanneer zich een incident voordoet binnen de sector, worden bedrijven en organisaties in voedingstuinbouw hierover via TuinbouwAlert ondersteund en geïnformeerd. Er zijn toolboxen ontwikkeld met allerlei materialen die gebruikt kunnen worden in de communicatie over het incident. De kwestie met de ‘gifaardbeien’ was overigens geen crisis, maar een issue.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 november 2017 - 16:38