De areaalgrenzen voor een aanvraag van een kleine toepassing bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn verruimd. De regeling van kleine toepassingen maakt het mogelijk om voor kleine teelten een goed middelenpakket beschikbaar te houden. Uitbreidingsaanvragen voor kleine toepassingen of kleine teelten kan het Ctgb via een vereenvoudigde procedure toelaten. Het betreft teelten waarvoor het in de gewasbeschermingindustrie commercieel niet interessant is een normale aanvraag voor in te dienen. Tot eind oktober hanteerde het Ctgb 500 hectare voor een bedekte teelt en 1000 hectare als maximum. Nu is de grens verruimd tot 1000 hectare voor bedekte teelt en 5000 hectare voor onbedekte teelt.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 30 november 2012 - 14:30