Aan de cursus Koeling & Productkwaliteit namen bijna 20 personen deel. De meesten kwamen uit Nederland, maar er waren ook deelnemers uit België. Er waren diverse jonge deelnemers ook in het kader van bedrijfsopvolging. De meeste deelnemers werkten bij fruitteeltbedrijven, maar er waren ook medewerkers van koel- en handelsbedrijven en technische bedrijven. De cursus bestaat uit een gedeelte productfysiologie (bewaarcondities, afwijkingen), techniek (koelsystemen, CA-techniek) en de toepassing in de dagelijkse praktijk van het koelen en bewaren.

De cursus vond plaats in de eerste helft van april in Randwijk en Wageningen en omvatte drie dagdelen en een avondprogramma met excursie. De excursie ging naar een koelbedrijf van zachtfruit dat gebruik maakt van een nieuw koelmiddel en een bedrijf met ammoniakkoeling voor peren.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 april 2018 - 17:24