Proeftuin Randwijk heeft 5 werkgroepen die meedenken over de invulling van de activiteiten op de Proeftuin. Deze werkgroepen vormen de verbinding met wat er leeft onder de supporters van de proeftuin. Twee keer per jaar komen deze groepen bij elkaar om de actualiteiten van de Proeftuin te bespreken. Ook bespreken de werkgroepen wat er leeft in de fruitsector en waar de Proeftuin aandacht aan moet besteden. De werkgroepen zijn opgedeeld in Gewasbescherming; Teelt & Bemesting en Techniek en deze drie zijn toegespitst op het grootfruit. Voor de kersen- en pruimenteelt is er de werkgroep Steenfruit. Ook het onlangs opgestarte Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) heeft zijn eigen werkgroep. In iedere werkgroep zijn 4 á 5 telers vertegenwoordigt en afgevaardigden van CAF, WUR en Fruitconsult. Per werkgroep is een medewerker van NFO agendalid. Bij de werkgroep HKC zijn Vlamings en Hortinova aanwezig als adviespartij. De werkgroepen zijn een belangrijk klankbord richting de stuurgroep waarin de vier partners zitting in hebben. Op 8 maart staat weer een werkgroepoverleg gepland. De werkgroep HKC komt vrijdag 16 februari bijeen aangezien dit nieuwe onderdeel van de proeftuin nog in de opstartfase zit.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 februari 2018 - 20:18