Vier jaar geleden nam de NFO het initiatief om, in navolging van de zusterorganisatie in de bollenteelt (KAvB) die de Bollenacademie had opgezet, de Fruitacademie op te richten. De partners van de NFO zijn Helicon Geldermalsen en Edudelta Goes. Beide AOC’s hebben dagopleidingen voor de fruitteelt en waren om die reden bereid de schouders onder dit nieuwe initiatief te zetten. De Fruitacademie richt zich volledig op dag- en cursusonderwijs in de fruitsector.

Wat is er zichtbaar bereikt in de afgelopen drie jaar? Het tastbare resultaat is de hernieuwde extra belangstelling voor het dagonderwijs. Dit jaar meldde zich in Zeeland twaalf nieuwe leerlingen, het totaal aantal leerlingen kwam daarmee op 22, een stijging van 46 procent. In Geldermalsen meldde zich in totaal 25 nieuwe fruitteeltleerlingen, het totaal aantal leerlingen kwam daarmee op 55, een stijging van 30 procent. Een forse groei die nodig is om jaarlijks het aantal vacatures voor mensen met een fruitopleiding te kunnen vervullen. Dit aantal, zowel ondernemers als medewerkers wordt geraamd op vijftig personen. Uit bovenstaande aantallen blijkt dat we nog leerlingengroei kunnen gebruiken. Het te kleine aanbod leidt er wel toe dat eenieder die dagonderwijs op de Fruitacademie heeft gevolgd zeker is van een baan. In tijden van crisis moet dit vooruitzicht ook jongeren aanspreken.

De NFO kreeg destijds van Colland subsidie voor de aanstelling van een parttime projectleider van Rijnconsult voor een periode van drie jaar om tot een daadwerkelijke inrichting te komen van de Fruitacademie. Inmiddels is deze periode bijna voorbij en is de inrichting van de Fruitacademie een eind gevorderd. Zo wordt goed samengewerkt in het dagonderwijs over beide AOC’s heen, is er een landelijk cursusaanbod voor de fruitsector en is de Fruitacademie verankerd in beide AOC’s. Het is een virtueel samenwerkingsverband geworden, hetgeen goed is te zien op de website van de academie: www.fruitacademie.nl.

In 2014 wil de academie met name aan de naamsbekendheid werken. Maar waar vanuit de fruitteeltpraktijk vooral op ingezet moet worden, is het cursusonderwijs. Daarvoor is in de afgelopen jaren de belangstelling nauwelijks toegenomen terwijl de Fruitacademie beschikt over een adequaat aanbod van vaktechnische- en managementcursussen. Doe ook daar uw voordeel mee. Geen bijscholing volgen leidt tot achteruitgang in kennis. En van kennis moeten we het in de toekomst hebben om een goede boterham te blijven verdienen.

Dit bericht is geplaatst op maandag 25 november 2013 - 12:57