Wie zijn nou echt de fruitigste? In ieder geval niet de jammetjes van Hero of de vruchtenhagelslag van De Ruijter. Nee, dat zijn wij, de Fruitsector. In opdracht van NFO heeft campagnebureau Food Cabinet tijdens de Kennisdag de plannen voor de landelijke imagocampagne voor Hollands fruit gepresenteerd met als slogan ‘De Fruitigste’. De volle zaal reageerde enthousiast op het campagnevoorstel.
Een goed imago van je product en de fruitsector is belangrijk. Steeds belangrijker ook als je kijkt naar de issues rondom de ‘gifaardbei’ en de fipronil affaire. Te vaak voelen fruittelers dat zij moeten reageren vanuit de verdediging, het leed is dan vaak al geschied. Met de beoogde imagocampagne over het Hollands fruit wordt de trots over het product en het feit dat fruittelers wel echt de fruitigste zijn naar voren geschoven. “We gaan de rest van Nederland laten zien hoe fruitig we zijn”, aldus een enthousiaste Lard Breebaart van Food Cabinet tijdens de presentatie van de plannen tegenover een volle zaal aandachtig luisterende fruittelers. ‘Fruitigheid’ is volgens hem marketingtaal geworden en het is nu tijd dat fruittelers met hun product de term ‘de fruitigste’ gaan claimen en het imago een positieve boost te geven. De campagne bestaat uit drie onderdelen, een campagne, een workshop en inhoudelijke zaken.

Waarbij de consument vooral het eerste onderdeel gaat terugzien, de daadwerkelijke publiekscampagne. Voor de fruittelers zijn vooral onderdeel 2 (workshops, toolbox) van belang. Onderdeel 3 gaat in op de maatschappelijke thema’s waar de NFO een belangrijke rol in heeft.
Werken aan het imago van de sector, scoorde erg hoog bij de deelnemers  aan de dialoogsessies afgelopen winter. Reden voor de NFO om op de wens van de leden in te spelen met dit campagne-voorstel. De financiering van de campagne zal van de fruittelers zelf moeten komen. Vervolgstap is dat het voorstel op de agenda’s van de NFO-kringbesturen komt te staan. In december valt dan het definitieve besluit of de campagne ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de leden.
In het Fruitteelt-nummer van aankomende zaterdag leest u meer over de inhoud van deze campagne en bijbehorend beeldmateriaal

Kennisdag 2017

Na afloop van de presentatie werd er even een snelle stemming gehouden. Ga staan als je voor bent, en blijf zitten als je de campagne niks vindt. Kijk naar de foto, u mag zelf de conclusie trekken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 november 2017 - 18:21