De agrarische sector heeft belang bij gezonde overheidsfinanciën. De afspraken om het begrotingstekort te beperken tot maximaal 3 procent BNP vindt de NFO erg belangrijk. Beperking van overheidsuitgaven, maar ook lagere belastingen, verhoging van de AOW-leeftijd en een flexibelere arbeidsmarkt zijn nodig om de structuur van de Nederlandse economie sterker te maken. De land- en tuinbouw is sterk afhankelijk van internationale handel en actief op zeer concurrerende markten. De Europese afspraken zijn cruciaal voor een stabiele euro en een stabiel Europa

Daarom moet de nieuw te vormen regering blijven investeren in Europa. Komend najaar wordt een besluit genomen over de Meerjarenbegroting van de Europese Unie (2014-2020). Een exporterend land als Nederland moet, ook als het gaat om de nieuwe EU-begroting, ambities tonen. Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is daar een wezenlijk onderdeel van. Speerpunten in het nieuwe GLB moeten zijn: versterking van de concurrentiepositie door middel van nieuwe afzetconcepten; innovatie en een crisisbeheer waarmee risico’s beter dan nu het geval is kunnen worden afgedekt.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 21 september 2012 - 12:00