De kwaliteitsmonitor in het Nederlandse winkelschap vanaf het seizoen 2011/’12 geeft aan dat de presentatie van Elstar en Conference gemiddeld genomen onder de maat is. Na een week uitstaltijd is de kwaliteit (fors) afgenomen.

De NFO is van mening dat we de intentie moeten hebben om dit euvel aan te pakken vanuit het besef dat we vanuit de teelt ‘probleemeigenaar’ zijn. Probleemeigenaar betekent niet dat het probleem alleen bij de teelt ligt. Laat ik duidelijk zijn; dat is zeker niet het geval. Uit de aandachtspunten van de monitor komt naar voren dat de kwestie ketenlang is. Maar als de presentatie van onze belangrijkste rassen onder de maat is, leidt de primaire sector daarvan de meeste schade. Dus zijn wij de probleemeigenaar.

De aandachtspunten hebben hun oorsprong in de gehele keten. De aandachtspunten bij Elstar en Conference zijn gebrek aan hardheid en uitwendige beschadigingen zoals gebroken stelen en sorteerschade. Bij Elstar komt daar nog gebrek aan kleuring bij. Door de zwakke presentatie en kwaliteitverlies, verliezen Elstar en Conference hun positie in het schap. Bij Elstar is dit al duidelijk aangetoond door afname van de consumptie de laatste jaren met 25 procent. Circa 65 procent van de consumenten geeft aan dat ze Elstar en Conference weleens laten liggen vanwege de slechte kwaliteit. Gemiddeld duurt het zes weken voordat een consument weer tot een herhalingsaankoop overgaat.

Het is van belang dat de fruitteeltsector zich terdege bewust is van dit probleem. De kwaliteitsmonitor is gestart om de kwaliteit in het schap te meten en de problematiek in beeld te brengen en is daarmee een belangrijk onderdeel van Elstar altijd Raak. Alleen als de problematiek breed wordt opgepakt door de gehele keten, te beginnen bij de teelt, krijgt ze de aandacht die ze verdient.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 30 november 2012 - 14:30